Coronavirus

1) ALGEMEEN: Wat kan ik doen om ieders gezondheid te beschermen? 

MAATREGELEN om je persoonlijke hygiëne te verbeteren: (filmpje)
1. 
Blijf thuis als je ziek bent
2. Was je handen regelmatig en grondig met water en zeep. 
3. Hoest of nies in een papieren zakdoekje of in de binnenkant van je elleboog. 
4. Gebruik papieren zakdoekjes en gooi ze weg in afsluitbare vuilnisbak.
5. Raak je gezicht zo weinig mogelijk aan.
6. Vermijd handen geven.
7. Vermijd nauw contact met personen die ziek zijn. 

TIPS om de verspreiding van het virus te vertragen: 
1. Vermijd om handen te geven, te kussen of te knuffelen als je iemand begroet
2. Wees aandachtig voor risicogroepen (personen ouder dan 65 jaar, diabetici, personen met hart-, long- of nieraandoeningen, personen met een verzwakt immuunsysteem, …).
3. Kinderen worden niet ernstig ziek van het coronavirus, maar kunnen het wel makkelijk verspreiden. Contact tussen kinderen en ouderen is dus af te raden.
4. Probeer afstand te houden op plaatsen waar veel mensen bij elkaar komen.
5. Vermijd contact met mensen die zichtbaar ziek zijn of hou voldoende afstand.

Kan ik op mijn kleinkinderen passen?
U kunt op uw kleinkinderen passen indien u:
in goede gezondheid verkeert
én jonger bent 65jaar 
én niet werkt met ouderen of geen mantelzorger bent voor hoogbejaarden of mensen met een zwakke gezondheid.

REISADVIES: website Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken: klik hier.

 2) CONTACT met iemand die COVID-19 positief is .
Gelieve telefonisch contact op te nemen met de huisarts. 

Sinds 12/06/20 wordt iedereen die nauw contact heeft gehad met iemand die positief getest heeft op COVID-19 ook getest. Neem telefonische contact op met de huisarts of u hiervoor in aanmerking komt. 
Richtlijnen vanuit de overheid met betrekking tot de te nemen maatregelen en thuisisolatie kunt u hieronder terugvinden.

Patiënteninformatie:
U heeft zelf geen symptomen, maar heeft wel contact gehad met iemand die besmet is met het coronavirus: 
- Hygiëneadvies voor hoog-risico contacten van een patiënt met COVID-19: klik hier
- Hygiëneadvies voor  laag-risico contacten van een patiënt met COVID-19: klik hier

 3) ZIEK: Wat moet ik doen als ik ziek ben ? 

Heb je koorts en/of luchtwegklachten (zoals hoesten en/of ademhalingsmoeilijkheden)?
- Blijf thuis.
- Bel de huisarts en vermeld je symptomen. Ga niet naar de wachtzaal of naar spoed. De huisarts bepaalt via telefonisch consult of je thuis kan uitzieken of naar het ziekenhuis moet.

Patiënteninformatie:
U bent zelf besmet met coronavirus:
- Hygiëneadvies voor de patiënt met symptomen van COVID-19 die thuis geïsoleerd is: klik hier
- Informatie rond contactopvolging indien u positief getest bent: klik hier
- Lijst in te vullen ivm contacten met betrekking tot besmetting COVID-19: klik hier

 Waar vind ik informatie

Bovenstaande informatie en updates kunt terugvinden op: https://www.info-coronavirus.be/nl/

Je vindt ook informatie op de volgende websites:
- Informatie voor reizigers: site van de FOD Buitenlandse Zaken | site van de FOD Economie
- Informatie voor zorgverleners: site van Sciensano
- Informatie voor bedrijven en consumenteninteressante links
- Informatie voor de onderwijssector: site van Onderwijs Vlaanderen