Afspraak maken

Wij voorzien binnen één afspraak de tijd om één patiënt te zien.

Gelieve ons secretariaat te contacteren indien:
- u met meerdere personen wilt consulteren
- er uitgebreidere onderzoeken moeten gebeuren (pre-operatief, levensverzekeringsonderzoek,...)
- indien er geen afspraken meer vrij zijn en u dringend moet geholpen worden

Afspraken na 18u worden voorbehouden voor dringende consultaties en patiënten met een globaal medisch dossier (GMD) in onze praktijk. Deze afspraken zijn niet online beschikbaar maar kunnen telefonisch via het secretariaat gemaakt worden.

Annulatie afspraak: Indien u wegens een (on)voorziene omstandigheid toch niet kan verschijnen op uw afspraak, appreciëren wij het ten zeerste dit tijdig telefonisch te annuleren. Afspraken die minder dan 4u voor de geplande consultatie worden geannuleerd, zullen aangerekend worden zonder tussenkomst van de mutualiteiten.

Nieuwe patiënten: Vanaf december 2019 hebben wij een patiëntenstop in onze praktijk. Om de kwaliteit van zorg te bewaken, kunnen wij momenteel geen nieuwe patiënten meer aannemen. 

Controleer steeds de datum en het uur van de gekozen consultatie. Indien er geen afspraken meer mogelijk zijn in de week zelf schuift de online agenda automatisch door naar de eerst volgende week waarbij er terug online consultaties beschikbaar zijn. 
Aarzel niet om telefonisch contact op te nemen indien er geen afspraken meer vrij zijn en u dringend moet geholpen worden.