Nieuws

Oktober 2020

Dr. Heleen Smolders zet vanaf 1/10/20 haar opleiding verder op een andere stageplaats. We willen haar danken voor de grote inzet en de aangename samenwerking. We wensen haar veel succes toe!

Dr. Lien Wittevrongel zal haar vervangen en willen we hierbij van harte verwelkomen als nieuwe huisarts in opleiding.

Maart 2020

Coronavirus

 Via onderstaande websites vindt u meer info met betrekking tot het coronovirus:

https://www.info-coronavirus.be/nl/

https://epidemio.wiv-isp.be/ID/Pages/2019-nCov.aspx

Bij vermoeden van besmetting of recent contact met een besmet persoon vragen wij u om eerst telefonisch contact op te nemen! 

Maak dus geen afspraak online of kom niet langs zonder eerst telefonisch te verwittingen. Zo voorkomt u verspreiding van het virus. Bedankt voor uw medewerking!


Januari 2020

Annuleren afspraak

Helaas komt het regelmatig voor dat een afspraak laattijdig wordt geannuleerd of dat een patiënt zonder te verwittigen wegblijft. Hierdoor kunnen wij deze tijd niet inzetten voor een andere patiënt. Gelieve daarom steeds tijdig uw afspraak te annuleren.

Afspraken die minder dan 4u voor de geplande consultatie worden geannuleerd, zullen aangerekend worden zonder tussenkomst van de mutualiteiten.

 

December 2019

Patiëntenstop

 - Vanaf december 2019 hebben wij een patiëntenstop in onze praktijk. Om de kwaliteit van zorg te bewaken, kunnen wij momenteel geen nieuwe patiënten meer aannemen. 

September 2019

- Het opleidingsjaar van Dr. Marzia Verhaeghe loopt op zijn eind. Nog tot eind september 2019 blijft ze werkzaam in onze praktijk. We willen haar alvast bedanken voor haar inzet en de fijne samenwerking. We wensen haar veel succes in haar verdere opleiding en loopbaan.

- Vanaf 1 oktober 2019 heten we Dr. Heleen Smolders welkom in onze praktijk. Als afgestudeerd arts zal ze zich vanaf nu in onze opleidingspraktijk verder bekwamen in de huisartsgeneeskunde. 

Mei 2019

- Vanaf 13/5/'19 zijn er wat wijzigingen in het consultatieschema van de artsen. De meest recente versie kunt u vinden onder "Consultaties". 

December 2018

Dr. Gheyle is bevallen van een zoontje, Nand. Ze is in zwangerschapsverlof t.e.m. 10/5/'19. Vanaf februari '19 komt Dr. Evelien Veryser het team tijdelijk versterken. U kunt uiteraard ook bij de andere collega's terecht. 

November 2018

- Sinds begin november werken wij met eAttest. Meer informatie hierover is terug te vinden onder "Praktisch" -> "Tarieven".

September 2018

- Vanaf 1 oktober 2018 heten we Dr. Marzia Verhaeghe welkom in onze praktijk. Als afgestudeerd arts zal ze zich vanaf nu in onze opleidingspraktijk verder bekwamen in de huisartsgeneeskunde. 

Belangrijk: Omwille van de nieuwe GDPR wetgeving is het vanaf heden niet meer toegestaan om voorschriften klaar te leggen zonder consultatie. Vraag dus zeker voldoende voorschriften aan uw arts tot aan de volgende consultatie. (zie Praktisch)

- Het secretariaat is aanwezig ma-vrij 8u-11u45 en 13u-19u. Gelieve onze middagpauze te respecteren en te bellen voor afspraken of vragen wanneer het secretariaat aanwezig is. 

Januari 2017

Wij kunnen vanaf 1/1/'17 geen nieuwe patiënten meer aannemen buiten regio 8200 Sint-Andries/ Sint-Michiels, 8490 Varsenare en 8000 Kristus-Koning.