Extra informatie

Waar vind ik informatie?

Algemene informatie
- Huidige maatregelen in België: klik hier
- FOD Volksgezondheid: https://www.info-coronavirus.be/nl/
- Algemeen informatienummer: 0800 14 689

Voor reizigers FOD Buitenlandse Zaken 

 

Laatste update  27/06/2021