Nieuwe patiënten

Vanaf september 2023 hebben wij onze volledige patiëntenstop herzien.
Patiënten die in de nabije omgeving van de praktijk wonen kunnen terug aansluiten. Woont u in de regio dat afgebakend staat op onderstaand kaartje dan kunt u contact opnemen met het secretariaat voor het aanmaken van een dossier.

Buiten deze regio nemen we momenteel géén nieuwe patiënten aan om onze huidige patiënten de beste zorgen te kunnen blijven bieden.
Patiënten waarvan de vaste huisarts niet beschikbaar of in verlof is, vragen wij om beroep te doen op de vervanger van de eigen huisarts.