Voorschriften en attesten

Attest

Voorschriften en attesten kunnen enkel opgemaakt worden tijdens een raadpleging. 

Gelieve steeds de nodige documenten (specifieke arbeidsongeschiktheidsattesten, "vertrouwelijke" van de ziekenkas, aangifteformulieren voor de verzekering bij een ongeval...) zelf mee te brengen op consultatie. 

Attesten

Voor het invullen van formulieren en attesten is informatie en tijd nodig. Wij kunnen enkel bepaalde zaken attesteren na u gezien te hebben. Daarom dient u hiervoor op consultatie te komen.
Als arts mogen wij enkel attesten schrijven die stroken met de waarheid. Valse attesten zullen u steeds geweigerd worden.

Voorschriften

Tijdens een raadpleging maken we telkens voldoende medicatievoorschriften op zodat u over voldoende medicatie kan beschikken tot aan de volgende voorziene opvolgraadpleging. Maak dus tijdig uw afspraak. 
Elektronisch voorschrift: vanaf 15/09/'21 kan het voorschrift volledig elektronisch uitgelezen worden bij de apotheek. Een papieren bewijs is dan niet meer nodig, maar het kan nog wel als je als patiënt daar de voorkeur aan geeft.

Je kunt zelf ook je voorschriften raadplegen via de app voor iOS of Android of op het online platform MijnGezondheid.be (Klik in de rubriek 'Mijn Geneesmiddelen' op de knop ‘Mijn medicatieschema’. Om vervolgens uw voorschriften te zien klikt u in het nieuwe scherm op ‘Voorschriften’.)