GDPR

Veranderingen nav de privacywetgeving van 25/05/2018:

De vertrouwelijkheid van uw medische gegevens is al altijd een prioriteit geweest in onze praktijk. Vanaf 25 mei 2018 verplicht Europa ons ook om een duidelijk privacy beleid te hebben. De strenge Europese wetgeving zorgt wel voor een aantal belangrijke accenten en praktische veranderingen.


- Het meedelen van resultaten via email is niet langer toegestaan.
- Telefonische kunnen we enkel aan uzelf resultaten meedelen, tenzij u ons uitdrukkelijk de toestemming geeft om dit met iemand anders (een partner of familielid) te bespreken. 
- We zijn verplicht om voorschriften, verwijsbrieven en andere vertrouwelijke gegevens aan u persoonlijk mee te geven. Deze kunnen dus niet meer klaargelegd worden zonder consultatie. 

Tegelijk gaan we u toestemming vragen om uw gegevens (die u zelf kan nazien) te mogen delen (via e-health: een beveiligd platform van de Belgische overheid) met andere zorgverstrekkers en organisaties. 

Bijvoorbeeld:
- uw administratieve gegevens met de mutualiteiten om (terug)betalingen via de computer mogelijk te maken 
- een samenvatting van uw medische gegevens die toegankelijk zijn voor andere artsen als u hen daar de toelating voor geeft (op de spoeddienst of een arts van wacht in het weekend) 
- een overzicht van uw medicatie die we delen met de apotheker.  

We zijn ervan overtuigd dat een goed dossier, indien correct gebruikt, een belangrijke garantie is op een veilige zorg en goede kwaliteit van zorg. Maar tegelijkertijd moeten we waakzaam zijn dat het niet kan worden misbruikt. Al onze medewerkers zijn gehouden aan het medisch beroepsgeheim. Zij krijgen toegang tot die informatie van uw dossier die ze nodig hebben om hun werk correct te kunnen uitvoeren.  In de mate dat ze kennis hebben of krijgen van vertrouwelijke informatie is het hen verboden dat aan derden mee te delen.
Hebt u klachten over een gebrek aan privacy meldt die dan zeker bij ons. We engageren ons dat we die onderzoeken en eruit proberen te leren om dit naar de toekomst toe nog beter te doen.