Tarieven

Wij hanteren steeds de tarieven conform de recentste RIZIV-normen.

eAttest

Na een raadpleging ontving je vroeger een getuigschrift voor verstrekte hulp van je zorgverlener. Dit kon je bezorgen aan je ziekenfonds, zodat het de raadpleging kon terugbetalen. Door de digitalisering kunnen huisartsen er voor kiezen om dat getuigschrift zelf elektronisch door te sturen naar je ziekenfonds. Dat getuigschrift is het eAttest.

Je betaalt nog steeds het volledige bedrag aan je huisarts, maar je moet zelf geen getuigschrift meer aan je ziekenfonds bezorgen. Dat wordt rechtstreeks, via de computer, geregeld tussen je arts en je ziekenfonds. 

Je huisarts geeft je wel nog een ontvangstbewijs mee. Dit hoeft niet ingediend te worden bij je ziekenfonds. Hou het bewijs wel bij tot de tegemoetkoming op je rekening staat of indien je aanspraak maakt op een aanvullende terugbetaling van een extra verzekering. Met het ontvangstnummer dat op het bewijs staat, kan je ook informatie over de terugbetaling opvragen bij je ziekenfonds.

In uitzonderlijke gevallen, zoals huisbezoeken, verzekeringsdoeleinden, eHealth-problemen, zal er toch nog een papieren getuigschrift opgemaakt worden.