Bespreking van resultaten

Het bespreken van bloedresultaten of resultaten van andere onderzoeken kan:

- telefonisch op het tijdstip zoals afgesproken met de arts

- op consultatie