Risicocontact gehad

CONTACT gehad met iemand die COVID-19 positief is?
U keert terug gehad uit rode zone en wordt als hoog risico beschouwd?
Gelieve telefonisch contact  met ons op te nemen zodat we een test kunnen inplannen, de te nemen maatregelen kunnen bespreken en eventueel een attest van quarantaine kunnen opmaken.

 

COVID-19 besmetting binnen het gezin?
Andere gezinsleden worden getest vanaf 7 dagen na het laatste hoog risico contact om indien test negatief  de quarantaine stop te zetten.


Volledige isolatie binnen het gezin mogelijk 
  Andere gezinsleden krijgen test 7 dagen na laatste hoog risico contact.

Geen volledige isolatie binnen het gezin mogelijk 
  - gezinslid met COVID-19 heeft ziektesymptomen: gezinsleden worden getest 7 dagen nadat gezinslid volledig genezen is (volledig genezen= ten vroegste 10d na start symptomen). => test op dag 17 na start ziektesymptomen van het gezinslid.

  - gezinslid met COVID-19 heeft geen ziektesymptomen: gezinsleden worden getest 7 dagen na einde isolatie van COVID-19 positief gezinslid => test op dag 17 na de datum van de COVID-19 positieve test.

Andere gezinsleden krijgen symptomen?
  Neem contact op met de huisarts.

Werkt er één van de gezinsleden in de zorg?
  Gelieve telefonisch contact op te nemen gezien hiervoor wel nog steeds een testindicatie is. 

Patiënteninformatie:
- Hygiëneadvies voor hoog-risico contacten van een patiënt met COVID-19:klik hier

- Hygiëneadvies voor  laag-risico contacten van een patiënt met COVID-19: klik hier

Laatste update:27/06/2021